doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en"> video faq
Op deze pagina tref je de meest vragen aan zoals die de laatste jaren aan mij zijn gesteld:
 


Vraag:    
Bestaat er een cassette waar ik mijn Betamax band in kan doen en deze dan in mijn VHS videorecorder kan afspelen?

Antwoord:
Nee. Betamax en VHS zijn technisch zo verschillend dat dit praktisch niet haalbaar is. Denk hierbij alleen al aan de bandsnelheid en de diameter van de videodrum.
 


Vraag:
Kunnen VCR banden nog afgespeeld worden, ook al zijn ze 30 jaar oud en in de tussentijd nooit afgespeeld?

Antwoord:
Ja, heel goed zelfs. Het VCR systeem is een uitstekend systeem geweest. Alleen mechanisch zijn deze machines erg onbetrouwbaar, met name de eerste serie, de N1500 en de N1501. Goed optimaal overzetten vereist wel enige kennis van zaken en een aangepaste recorder. De eerste serie banden was erg slecht van kwaliteit, dit type banden geeft wel eens problemen.
 


Vraag:
Mijn videobanden zijn beschimmeld, zijn deze nog over te zetten op bijvoorbeeld DVD?

Antwoord:
Ja, de banden kunnen nog overgezet worden. Vermijd in ieder geval contact met de schimmel en zorg dat je de sporen van de schimmel niet inademt, dit kan giftig zijn! Het overzetten van beschimmelde banden komt vaak voor. Voorbeelden hiervan zijn: SONY AV/CV, Akai VT100 en SCOTCH VCR banden. DV, Hi8 en Video8 banden die in aanraking geweest zijn met water zijn ook te herstellen.
 


Vraag:
Wanneer weet ik dat mijn videokoppen versleten zijn?

Antwoord:
Als de videokoppen slechter worden kan de recorder de hoge frequenties op de band niet meer optimaal lezen en schrijven. De slijtage van koppen is niet iets dat van de ene dag op de andere dag zichtbaar is, het is een langzaam proces. Vaak, als de koppen nog redelijk zijn maar wel iets afgesleten, ontstaat er een slecht kop/band contact. Beelden verspringen dan en de kop vervuilt snel. Slijtage is het beste zichtbaar bij overgangen van donker naar licht, er ontstaan dan kleine streepjes (spikes). De oplossing is een nieuwe kop te laten monteren.
 


Vraag:
Kan ik zelf mijn videokoppen schoonmaken?

Antwoord:
Ja, dat kan (zie elders op de site). Vergeet niet altijd HORIZONTAAL schoon te maken. NOOIT verticaal over de kopjes bewegen. Ze breken makkelijk af. Eerst droog schoonmaken, als dat niet helpt dan spiritus (of speciale alcohol) gebruiken en daarna thinner.
 


Vraag:
Hoe weet ik of de oude beelden nog op mijn banden staan?

Antwoord:
Wees gerust. In vrijwel alle gevallen staan de beelden nog steeds op de banden.
 


Vraag:
Hoe lang kan ik banden bewaren voordat de kwaliteit achteruit loopt?

Antwoord:
Dit varieert per systeem. Je mag ervan uitgaan dat per 10 jaar de kwaliteit steeds tussen de 5 en 10% achteruit loopt. Er zijn systemen, zoals de VCR 1500, waarbij de achteruitgang langzamer gaat, dit heeft te maken met de manier waarop het beeld op de band is geschreven. Video 2000 "veroudert" sneller omdat de informatie op een heel klein gedeelte van de band (de helft i.v.m. de dubbelzijdigheid) is opgetekend. Bij Hi8 en Video8 wordt de scherpte minder en gaat de kleur rood "wapperen". De dicht opgeschreven sporen op de band gaan elkaar magnetisch be´nvloeden waardoor chrominatieoverspraak gaat plaatsvinden. De hoeveelheid beeldruis neemt ook toe omdat de gemagnetiseerde deeltjes van positie veranderen onder invloed van tijd en aardmagnetisme alsmede andere externe factoren.

Zie onderstaand staatje (benadering):

Systeem

10 jaar %

20 jaar %

AKAI VT100

- 20

- 30

AKAI VT300

- 5

- 10

Betamax

- 5

- 10

Video 2000

- 10

- 15

Video 8

- 8

- 15

Hi8

- 10*

- 15*

VHS

- 10

- 15

SVHS

- 12

- 15

CVC (Technicolor/Audiosonic)

- 5

- 10

U-matic

- 5

- 8

DV

alles of niets

alles of niets

VCR1500

- 5

- 8

VCR1700

- 8

- 10

AV

- 5

- 8

CV

- 4

- 5

Dit staatje geeft de verslechtering aan van de beeldkwaliteit in percentages t.o.v. een verse opname. Ik heb dit naar eigen inzicht en ervaring opgemaakt.

* hangt sterk af van de gebruikte bandsoort.

Bij DV is eigenlijk nog niet goed bekend hoe de band zich gedurende langere periode houdt. Wel is de kans groot dat er zich dropouts gaan voordoen.
 


Vraag:
Wat moet ik wel en niet doen met oude banden?

Antwoord:
Wel droog en rechtop bewaren, niet blootstellen aan (dag)licht, niet luchtdicht bewaren. Een keer per jaar op en neer spoelen. Nooit de originele banden weggooien als de beelden zijn overgezet op een ander systeem! Van een band weten we dat deze na 30 jaar nog kan worden afgespeeld, van een DVD of Blu Ray disc zijn nog geen ervaringscijfers. Maak bijvoorbeeld een keer per jaar een kopie van uw DVD om er zo zeker van te zijn dat de beelden bewaard blijven.
 


Vraag:
Onder (of boven) aan het beeld heb ik een constante storing, kan daar nog iets aan gedaan worden?

Antwoord:
Als dergelijke storingen niet d.m.v. de "trackingknop" kunnen worden opgelost dan is vaak een aanpassing van de bandloop noodzakelijk. Dit is een delicaat klusje en niet iets wat je zondermeer zelf moet gaan doen. De bandloop moet achteraf weer volgens fabrieksinstellingen worden teruggezet. Met name bij VT300 en VT100 banden komt dit regelmatig voor. VCR heeft er af en toe last van. Zeer oude VHS banden hebben dit verschijnsel ook.
 


Vraag:
Ik heb een cassette met daarin een band die gebroken is, kan dat hersteld worden?

Antwoord:
Ja, de band kan worden geplakt met een dun speciaal soort plakbandje. Maar, na de reparatie is de tape niet meer zondermeer afspeelbaar. Bij VHS, Betamax en V2000 en alle 1" machines is afspelen na reparatie geen probleem, maar bij DV bandjes is het raadzaam na overzetten de band niet meer te gebruiken. Het is beter om het gerepareerde DV bandje te kopiŰren naar een nieuwe DV cassette.
 Vraag:
Zetten jullie ook film over?

Antwoord:
NEEN, alleen VIDEO. We weten wel goede adressen die net zulke hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het overzetten als ik dat doe.
 Vraag:
Repareren jullie ook oude recorders voor anderen.

Antwoord:
Nee, helaas niet. Het up-en-running houden van de eigen machines kost al veel tijd.

 


Home