IVC, van origine Amerikaans (International Video Corporation), werd in Nederland ge´mporteerd door INELCO. Ook kon door deze firma het nodige onderhoud worden verricht op de machines. Vaak werden machines afgesteld op een bepaalde bandsoort. Vaak werd Scotch band gebruikt.

Een aandeel IVC, leuk om te hebben. IVC was succesvol met tal van  hi end video apparatuur tussen midden jaren 60 tot en met einde van de jaren 80.

Tot mijn verzameling behoort ook een tweetal IVC machines, kleur en zwart/wit (niet hieronder afgebeeld). IVC maakte machines die niet voor consumentendoeleinden werden gebruikt maar voor de semi professionele markt. Veelal maakte universiteiten en locale omroepen (Amsterdam) gebruik van IVC apparatuur, later werd deze functie overgenomen door het meer handzame U-Matic van Sony.

Alle IVC’s weken met 1” banden welke ook op een BCN of c-formaat machine kunnen werken zoals ook onderstaande IVC 601.De 601 heeft geen individuele aandrijving van de spoelen, de IVC 871 heeft dat wel. Beide machines zijn in staat kleur op te nemen (met de optionele module) en weer te geven en hebben twee audio sporen.

De kwaliteit van de huidige banden is redelijk tot goed. Als er sprake is van gemonteerde beelden dan is de kwaliteit zichtbaar slechter omdat lassen niet naadloos en zonder sync fouten gemaakt konden worden. Veel banden uit de IVC hebben tegenwoordig last van schimmel. Gelukkig zijn er oplossingen op de beelden weer nieuw leven in te kunnen blazen. Alle door mij geteste IVC machine produceren een behoorlijk aantal decibellen, dit is dus niet exemplarisch!

Heeft u IVC banden, neem dan met ons contact op per e-mail voor meer informatie.

Home